Faciliteter

FACILITETER

FOR STORE OG SMÅ

FACILITETER

HJERTESTARTER

Der er opsat hjertestarter på den vestlige side af postkassehuset ved Jeppesvej.


Læs mere om brugen af en hjertestarter her:

TOILET

På legepladsen ved Jeppesvej er der toilet. Postkassenøglen skal bruges til at åbne nøgleboksen, hvori nøglen til toilettet ligger. Husk at låse toilettet og lægge nøglen tilbage i boksen, når legepladsen forlades. Det er nødvendigt at låse på grund af hærværk.

LEGEPLADSER

Der findes to legepladser som tilhører grundejerforeningen og som frit kan benyttes af ejere og lejere. Kontakt venligst bestyrelsen, hvis du opdager, at noget er i stykker.

Kontakt bestyrelsen

Vær opmærksom på, at benyttelse af legepladserne sker på eget ansvar.

 

Legepladsen ved Jeppesvej indeholder:

 

Petanque-bane

Volleyball-bane

Gynger

Svævebane

Rutchebane

Klatreborg

To sæt fodboldmål

Borde med faste bænke

Toilet

 

Legepladsen mellem Højsvej og Peder Larsensvej indeholder:

 

Gynger

Karrusel

Sandkasse

Balancebom

Bord med faste bænke

 

POSTKASSER

Langs Guldvangen er der placeret postkassehuse fire steder. Disse er tydeligt markeret på oversigtskortet og findes:

 

Ved Hans Hansensvej

Ved Jeppesvej

Ved Kirkeflod

Ved Guldvangen (4-80)

 Alle grundejere får ved ejerskifte udleveret en postkassenøgle, der som nævnt også giver adgang til toilethuset på legepladsen (Jeppesvej).

AFFALDSSTATION

 

Ca. 1,5 km syd for vores område på Houstrupvej er der opstillet en lokal affaldsstation. Denne kan frit benyttes til sortering af følgende typer affald:

 

Glas / flasker

Metal / dåser

Hård plast

Papir, pap og plastfolie

Småt brændbart

Husholdningsaffald

Det er også muligt at benytte genbrugspladsen syd for Nr. Nebel til bortskaffelse af større affald:


Genbrugspladsen, Kastkærvej 130,  6830 Nr. Nebel.

NÆRMESTE INDKØB

Områdets eneste dagligvareudvalg findes på Houstrup Camping. Butikken byder blandt andet på friskbagt brød hver dag i sommerhalvåret.

HUNDE I NATUREN

Der findes ca. 60 hundeskove i Danmark, hvor menneskets bedste ven kan løbe frit. Det er typisk skove, hvor der ikke er så mange dyr, der kan blive generet af hunden, når den støver rundt i krattet. Hundeejeren skal dog stadig have kontrol over sin hund og sørge for at den ikke generer mennesker og dyr.

 

Hunde er også velkomne andre steder i naturen - blot de er i snor. Fritløbende hunde kan ikke alene skræmme andre mennesker - de kan også skade naturen. F.eks. når de jager dyr eller ødelægger fuglenes reder eller spisekamre. Alle hunde har et naturlig jagtinstinkt, der får dem til at støve rundt og forfølge "spændende" lugte. Dét skræmmer naturens dyr og ødelægger naturens balance for en tid. Også selvom vi ikke umiddelbart kan se skaderne.

 

At lade hunden gå løs kan give en bøde på minimum 500 kr.

 

Nærmeste hundeskov findes her:

Blåbjerg Klitplantage (Nymindegab), Sdr. Klintvej 11,  6830 Nr. Nebel.

 

GRUNDEJERFORENINGEN GULDVANGEN

 

CVR NR. 33798423