Vejnavne i foreningen

VEJENE OG DERES OPRINDELSE

LIDT OM HVORFOR VEJENE HAR DERES NAVN

VEJNAVNE

GULDVANGEN

Måske er der andre, der har undret sig over navnet “Guldvangen”. Er det fordi der engang blev fundet guld i området? Og hvorfor har vejene de navne de har? Jeg har jo nok i tidens løb hørt lidt, men nu har jeg allieret mig med grundejerforeningens tidligere formand Viggo Larsen og hans hustru Marie Larsen,

idet de også er nogle af de oprindelige lodsejere, der udstykkede området til sommerhus-grunde. Desuden har jeg allieret mig med Blaabjerg Lokalhistorisk Arkiv ved Inga Mulbjerg samt Kirsten Guldvang Hjerresen - Martin Georg Guldvang's barnebarn.

 

Martin Georg Guldvang var lærer på Lønne skole, han ejede også et lille stykke jord i “Guldvangen” kaldet Guldvangs Fenne, hvor han holdt får. Lodsejerudvalget syntes, at det lå lige for at kalde området for Guldvangen efter denne tidligere førstelærer i Lønne.

 

Martin Georg Guldvang blev født den 16. februar 1878. Han dimitterede fra Ribe i 1915 og blev lærer ved Børsmose skole samt Lønne skole i perioden 1921-1946. Foruden lærer-gerningen var Guldvang også kirkesanger i Børsmose- og Lønne kirke i mange år. Han var en meget dygtig sanger - og under sangen gik han altid frem og tilbage på kirkegulvet, for at hjælpe folk at holde tonen. Lærerlønnen var på den tid meget lille og der måtte tjenes penge ved siden af. Fra en nabo købte han jord til en have og i den lavede han et sandt paradis, men ikke ved hjælp af kunstgødning. Nej, Guldvang var en kendt skikkelse i bybilledet i Lønne og med skovl og spand samlede han hestepærer op på vejen - dem var der mange af på den tid. Hestepærerne blev brugt til vinterdækning og til gødning. Under krigen var det svært at være lærer herude, tyskerne havde beslaglagt Lønne skole i lang tid. De yngste klasser havde storstuen hos Karen og Jens Høj, Lønne med lærerinden. De ældste klasser havde Guldvang hos Julius Hansen, Møllegården.

HANS HANSENSVEJ

Hans Hansen var gårdejer i Nr. Bork. Ud over gården i Nr. Bork ejede han også et stykke jord i Guldvangen og han var en af de oprindelige 11 lodsejere, der udstykkede Guldvangen til sommerhusbebyggelser.

HØJSVEJ

Chresten Høj ejede den jordlod som lå længst ud mod vejen Guldvangen. Han betingede sig ved salget af jorden, at pengene skulle indgå i en fond, som blev oprettet i den forbindelse. Fonden har efterfølgende bygget nogle ældreboliger, der hører under Nr. Nebel plejehjem. Fonden giver stadigvæk 

tilskud til forskellige kulturaktiviteter. Marie Larsen, der som nævnt er gift med Viggo Larsen er begge ud af Høj-familien. Mellem “Den gamle skole” og kirkegården ligger der en nu nedlagt kirkegård, hvor man også kan se afsætningen af den gamle Lønne kirke. På denne kirkegård ligger deres bedstemor begravet, hvorimod deres bedstefar ligger begravet på den nye kirkegård. At de ligger hver for sig skyldes, at den gamle kirkegård blev fredet, hvorfor man ikke måtte flytte graven over til den nye kirkegård. Den gamle kirkegård tilhører for øvrigt Skov- og Naturstyrelsen som skal vedligeholde den.

Hvis man ser i telefonbogen går navnet Høj igen mange steder i området. Acton Friis møder på sin vandring fra Skallingen til Nymindegab i 1932 en fisker Marius Høj i Lønne. Marius Høj har været ved redningsvæsenet i Nymindegab i 40 år og været med til at bjærge op imod 70 mennesker. Der fortælles også lidt om Lønne, om sandflugten, og om kirken der er flyttet 2 gange, desuden om en landsby, der har ligget vest for Lønne, hvilket kan læses i “De Jyders Land”.

JEPPESVEJ

Jeppe Sørensen var gårdejer i Houstrup. Han var også en af de oprindelige 11 lodsejere, der udstykkede Guldvangen til sommerhusbebyggelser.

PEDER LARSENSVEJ

Peder Larsen ejede Lønne Præstegård, som lå på Lønne Hedevej. Præstegården brændte på et tidspunkt, men der er nu opført en anden ejendom på stedet. Peder Larsen er, udover at han ejede et område i Guldvangen, kendt for at han beplantede området, hvorfor der i Kongenshus Mindepark er

opsat en mindesten over Peder Larsen. Peder Larsen som jeg nu vil kalde “den ældre” fik tre sønner, den ældste erhvervede et husmandssted på Bork Mærsk, hvor grundejerfor-eningens første formand Viggo Larsen er født. Efter sin far arvede han og hans to brødre et jordstykke, i det, der nu er Guldvangen.

KIRKEFLOD

Navnet giver sig selv, da der for enden af vejen Kirkeflod ligger et fredet vådområde, hvor der efter sigende skulle være fundet fire sjældne planter, hvoraf én skulle være en orkidé. I Dansk Naturfred-ningsforenings bog om ”Fredede områder i Danmark” står der følgende: Lønne Kirkeflod ved

Lønne Kirke er navnet på en lille, meget lavvandet sø, der ligger i et lyngbevokset terræn omgivet af klitplantager på de tre sider og en større sommerhusbebyggelse på den fjerde side.


Søen og dens omgivelser er fredet (45 ha.) og kan overskues bl.a. fra klitten Gravensbjerg. Vandet i Kirkeflod er surt og uforurenet og vandstanden skifter stærkt med årstiderne. Den er således høj vinter og forår, mens søen om sommeren ofte er helt udtørret. Disse meget specielle forhold skaber vækstbetingelser for en række plantearter, der tidligere var ret almindeligt udbredt i Vestjylland, men som i dag er sjældne, idet Kirkeflod formentlig er den eneste tilbageværende af disse i denne del af landets engang så almindelige småsøer. I søen vokser bl.a. Lobelia, Strandbo og Pilledrager og der er knyttet et rigt insektliv til den. Lønne Kirkeflod blev fredet i 1979.


Adressen: ”Kirkeflod” er et godt navn til området her, det er kort, nemt at huske og så bevarer man et gammelt stednavn.

GULDVANGEN 4 - 80 

Guldvangen 4-80 er den sidste udstykning i området og da den lå for enden af "hovedvejen", fik den ikke et selvstændigt navn.

 

Men Guldvangen er da også flot, ikke sandt?

HOUSTRUP STRAND

Houstrup strand er en badestrand cirka fem km vest for Nørre Nebel. Houstrup Strandvej fører direkte til strandens store parkeringsplads.


Under 2. verdenskrig var der en lille baraklejr (Hjortehuset) med infanterister,  der havde ansvaret for sikring af kysten ved Houstrup strand. Nu er det en strand for almindelige badegæster.


En anden del af stranden er tildelt naturisterne, som primært kommer fra Naturistforeningen Lyngboparken, en naturistcampingplads ved Henne strand, der er opkaldt efter Christen Lyngbo.

GÅRD FRA LØNNE PÅ MUSEUM

Frilandsmuseets gård fra Lønne (også kaldet Lønnestak) viser en grundmuret og veldrevet vestjysk gård fra starten af 1800-tallet med en spændende personalhistorie.

 

Lønne Sogn ligger ved Ringkøbing Fjords sydlige udløb, ca. 24 km nv.f. Varde. Nu er der bevoksning, men tidligere blæste den evige vestenvind og der var hede og åbent klitlandskab. Sandflugt var hele vestkystens gamle svøbe og hærgede særligt i 16- og 1700-tallet, hvor mange gårde blev lagt øde.

 

I sognets østlige del var der dyrkede jorde og lidt spredt bebyggelse. På denne egn ernærede man sig ved kvægavl, landbrug og fiskeri og herfra stammer Frilands-museets gård fra Lønnestak. Gården ses første gang som en tolænget gård på et udskiftningskort fra 1793 og igen i 1817, hvor gården er flyttet lidt væk og vokset til en lukket firlænget gård, stort set som den står på Frilandsmuseet i dag.

Gården havde i flere år været i Nationalmuseets bondegårdsunder-søgelsers søgelys som en usædvanlig god repræsentant for byggeskikken i det sydvestlige Jylland. I 1959 blev den købt og i 1967 stod den genopført på Frilandsmuseet.

Kilde: Wikipedia   

 

GRUNDEJERFORENINGEN GULDVANGEN


CVR NR. 33798423