FORENINGEN

GRUNDEJERFORENINGEN

SÅDAN STARTEDE DET

SÅDAN STARTEDE DET...

 

Blåbjerg kommune var sammen med ejendomsmægler Regner Kristensen, Varde initiativtager til at området blev udstykket. Regner Kristensen købte en del af jorden fra nogle landmænd - og han prøvede ihærdigt få fat på hele området, men det lykkedes ikke.

 

Vores nu afdøde æresmedlem Viggo Larsen ejede sammen med sin far Peter Larsen en stor del af området. Ingen af dem var særligt interesserede i at udstykke, for der var en meget fin jagt i området. Desuden var deres del udlagt som fredet skov.

 

Da der blev fremlagt en plan for hele området ændrede de holdning, for deres jagt ville blive forringet, hvis der blev bygget på de omkring-liggende områder. Blåbjerg kommune fik derfor udvirket, at der blev udlagt et nyt område i nærheden af Grindsted som fredet skov - og dermed kunne Viggo og Peter Larsens del også indgå i udstykningprojektet.

 

GRUNDEJERFORENINGEN GULDVANGEN

 

CVR NR. 33798423