Vandudvalget

VANDUDVALGET

GRUNDVANDSSÆNKNING OG SPULING

VANDUDVALGET

HVORFOR ET VANDUDVALG?

Der er flere grunde til at etablere et vandudvalg i foreningen:

 

  • Klimaet forventes at blive, vådere og mere ekstremt.
  • Flere og flere spørgsmål om vandproblemer fra medlemmer
  • Grundvandssænkningen er slidt og kræver vedligeholdelse
  • Kommunen har mange bejlere – tør vi lade stå til?
  • Stigende fokus på vandproblemer blandt nye sommerhuskøbere

 

Læs mere om vandudvalget og deres arbejde her:

Kontakt vandudvalget

Du er altid velkommen til at kontakte vandudvalget, hvis du har spørgsmål eller oplysninger om f.eks. private dræn, som du har konstateret eller etableret på egen grund. 

 

Ansvaret for spuling og vedligeholdelse af private dræn påhviler i øvrigt altid den enkelte grundejer. Husk også, at tagvand/overfladevand skal afledes på egen grund i faskine eller lignende.

VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR GRØFTER

Pr. 27. november 2023 har vi fra vores rådgivende ingeniører Fuldendt fået en opdateret formel vedligeholdsplan for grøfterne i grundejerforeningen Guldvangen. Læs her: 

KLIMATILPASNINGSPLAN

Der er udarbejdet en klimatilpasningsplan for Varde kommune - læs den her:

FORMAND

ALLAN NIELSEN

Peder Larsensvej 71

 

Mobil:  2331 7831

vand@guldvangen.dk

 

 

MEDLEMMER AF VANDUDVALGET

EGON ØLGOD

ANDERS GRIMSTRUP

STEEN HANSEN

AAGE SIIG CHRISTENSEN

Jeppesvej 33

Jeppesvej 66

Peder Larsensvej 21

Jeppesvej 4

Fra venstre: Aage, Finn, Anders, Allan, Claus og Egon, der startede Vandudvalget.

 

GRUNDEJERFORENINGEN GULDVANGEN


CVR NR. 33798423